Sau trận mưa lớn, sáng 16-5 cá bè trên sông La Ngà tiếp tục chết hàng loạt. Nhiều hộ dân vội di dời lồng bè đi khỏi vùng nước ô nhiễm nhưng phần lớn không kịp. Không chỉ cá trong bè mà cá ở môi trường tự nhiên trên đoạn sông này cũng chết.

Cá chết trắng lồng bè của một hộ nuôi.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Định Quán, số lượng cá chết khoảng 338 tấn với các loại cá lăng, cá chép, cá diêu hồng… Trong đó, xã Phú Ngọc có 11 hộ nuôi bị thiệt hại khoảng 257 tấn, xã La Ngà có 5 hộ nuôi thiệt hại với số lượng khoảng 81 tấn.

Lượng cá chết nhiều, nên dù được các hộ nuôi bán tháo với giá rẻ mạt nhưng số lượng cá còn tồn động không thể bán ra còn rất lớn. Trong báo cáo nhanh của UBND huyện Định Quán, nguyên nhân dẫn đến cá chết là do nguồn nước bị thiếu oxi. Nhưng theo người dân, thời điểm cá chết nước trên sông La Ngà đổi màu, bóc mùi khó chịu.

Người dân vớt cá đem đi bán tháo.

Trước tình hình trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông La Ngà. Đồng thời chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Nai để thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo trước ngày 20-5.

Được biết, đây là lần thứ 3 cá nuôi trong lồng bè trên sông La Ngà bị chết chỉ trong vòng 1 năm. Ước tính, các hộ nuôi đã thiệt hại khoảng 250 tỷ đồng.

                                      
Ngân Phương