Nếu như năm 2012 chỉ số cải cách hành chính của Phú Thọ xếp thứ 23 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố thì năm 2013 xếp thứ 4, năm 2014 xếp thứ 7. Tỷ lệ hài lòng của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 68%...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy kết quả đạt được tỉnh Phú Thọ quyết tâm tăng tốc cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực. 

Ông Bùi Minh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 -2020 xác định “thực hiện hiệu quả khâu đột phá về cải cách hành chính, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Theo đó, tỉnh sẽ chú trọng thực hiện đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, nhất là ở những khâu, công đoạn còn rườm rà, phức tạp làm mất thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh từng bước hệ thống hóa các thể chế, cơ chế chính sách quản lý; triển khai quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cải cách hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, minh bạch…

P.V