Trước đó, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, bức xúc trước sự chậm trễ của Sở GD&ĐT trong việc trong rà soát, thực hiện các thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi. 

Cụ thể, hàng năm Sở Nội vụ đều có công văn hướng dẫn thực hiện gửi đến các sở, ban, ngành. Năm 2019, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã có Công văn số 2735/SNV-CCVC, ngày 16/12/2019 về việc thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019, do lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ. Trong Công văn nêu rõ thời hạn gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 31/3/2020.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp cung cấp thông tin báo chí.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, đến ngày 25/3/2020, thì Sở GD&ĐT mới tập hợp đủ số lượng hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước hạn của 154 công chức, viên chức đơn vị trực thuộc. Sau đó, Phòng Tổ chức cán bộ đã tiến hành kiểm tra, rà soát thành phần và tính hợp lệ hồ sơ. Lý giải về sự chậm trễ của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, ông Hùng cho biết so với các năm trước đây hồ sơ gửi về Sở khá nhiều, trong khi nhân sự của Phòng Tổ chức cán bộ ít, đồng thời phải phân công nhiệm vụ để chuẩn bị nhân sự cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

Đến ngày 14/5, Phòng Tổ chức Cán bộ mới tham mưu lãnh đạo Sở họp rà soát, kiểm tra kết quả việc xét nâng lương trước hạn của các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, tại cuộc họp các thành viên tham gia rà soát đã đề nghị Phòng Tổ chức Cán bộ nghiên cứu các quy định của các cấp có thẩm quyền để tham mưu lại Quy chế xét nâng lương trước hạn mới thay thế quy chế đã ban hành năm 2013. Đồng thời tiếp tục rà soát để yêu cầu các đơn vị điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định. 

Bên cạnh đó, khi đối chiếu với các quy định thì Giám đốc Sở đã phát hiện việc hoàn thiện hồ sơ để trình các cơ quan có thẩm quyền đã trễ hạn và đã phê bình, yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để có ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo. Đến ngày 19/6, Phòng Tổ chức Cán bộ mới trình được quy chế với căn cứ pháp lý mới để Giám đốc Sở ký ban hành. Ngày 17/9, hồ sơ xét nâng lương trước hạn của công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở GD&ĐT đã hoàn thiện gửi Sở Nội vụ TP Cần Thơ tiếp tục xem xét theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận: “Việc hướng dẫn, tập hợp hồ sơ, tham mưu trình hồ sơ để lãnh đạo Sở tiến hành rà soát và lập hồ sơ gửi các cơ quan có liên quan của một số cá nhân, tập thể được phân công nhiệm vụ là chưa đáp ứng được thời gian theo quy định. Việc chậm trễ trong rà soát, thực hiện các thủ tục nâng lương trước hạn có thể đã làm cho công chức, viên chức, người lao động có liên quan cảm thấy lo lắng vì nghĩ rằng quyền lợi của mình sẽ bị ảnh hưởng. Sở GD&ĐT TP Cần Thơ sẽ xem xét để xử lý, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân tập thể có liên quan theo đúng các quy định hiện hành”.


Trần Lĩnh