Tại đây, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau thừa nhận công tác quản lý đầu tư có nhiều hạn chế.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi thực hiện các hoạt động kiểm toán đối với dự án thì Kiểm toán Nhà nước Khu vực 5 (KTNNKV5) đã có văn bản báo cáo kết quả. 

Theo đó, KTNN đề cập 8 nhóm vấn đề liên quan đến thiết kế (tiêu chuẩn thiết kế, định mức, đơn giá thiết kế…); thẩm quyền thẩm định dự án qua các lần điều chỉnh; vấn đề thi công và giảm sát thi công; nghiệm thu, quản lý chi phí đầu tư… 

Đê biển Tây bị sụt lún nghiêm trọng hồi đầu năm 2020. 

Theo ông Sử, dự án xây dựng nâng cấp đê biển Tây được triển khai trong thời gian khá dài, trải qua gần 10 năm. Trong 10 năm này, quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư cũng có những thay đổi, đòi hỏi đơn vị quản lý đầu tư phải có sự cập nhật. 

Ngoài ra, biến đổi khí hậu diễn biến nhanh và phức tạp, có hiện trạng 10 năm trước đây liên quan dự án nay đã thay đổi. Địa bàn triển khai dự án đặc thù, dự án triển khai trong vùng có nền đất yếu, vùng rừng. Dự án này nâng cấp trên cơ sở đê được xây dựng trước đây.

Bên cạnh đó, ông Sử nhìn nhận: “Công tác quản lý đầu tư của chủ đầu tư, của các cơ quan đơn vị có liên quan, qua xem xét chúng tôi thấy còn những hạn chế cần khắc phục. Từ những nguyên nhân trên, dẫn đến sau khi kiểm toán phát hiện các vấn đề, cần có sự chỉ đạo để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý theo đúng quy định”. 

Tại buổi họp báo, ông Sử cho biết, quan điểm của UBND Cà Mau là thực hiện nghiêm túc có hiệu quả kết luận của KTNNKV5 đối với dự án này. Mục tiêu là việc xử lý phải hướng tới đảm bảo yêu cầu về chất lượng công trình, xử lý không để thất thoát ngân sách Nhà nước. Trong quá trình xử lý phải xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, trên quan điểm xử lý nghiêm túc, triệt để, thấu tình đạt lý”.

Được biết, hiện UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện toàn diện nội dung kiến nghị của KTNNKV5. Đồng thời, chỉ đạo Sở NN&PTNT khẩn trương thực hiện các nội dung mà kết luận của kiểm toán đã nêu rõ, có thể thực hiện ngay.

Kiểm toán Nhà nước khu vực 5 chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án này. 

“Đối với Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp, phối hợp Sở NN&PTNT thực hiện ưu tiên khắc phục vấn đề liên quan an toàn đê; đồng thời triển khai những nội dung kiểm toán đã rõ liên quan đến trách nhiệm của Ban. Ban Quản lý dự án phải thực hiện theo thẩm quyền của mình đối với đơn vị tư vấn có sai sót”, ông Sử đề cập.

Cũng theo ông Sử, ở dự án này có nhiều đơn vị tư vấn, trong đó có tư vấn thiết kế, chúng tôi chỉ đạo Sở NN&PTNT yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục giải trình, làm rõ việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn trong quá trình thiết kế công trình này. Nếu như giải trình chưa thuyết phục dẫn đến có những sai sót thì tư vấn phải chịu trách nhiệm.

Đối với các đơn vị thi công, xây lắp, ông Sử thông tin: “Ở đây có nhiều nhóm thi công, trong đó có nhóm thi công xây dựng công trình. Đối với nhóm này, chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cùng với các đơn vị thi công khắc phục ngay đối với các hạng mục chưa thực hiện đúng thiết kế. Đặc biệt đối với hạng mục có ảnh hưởng đến an toàn công trình, ví dụ như thi công khoan đào lấy đất sâu hơn thiết kế”.

Trước đó, KTNNKV5 đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án với số tiền sai phạm phải thu hồi nộp ngân sách, giảm thanh toán, giảm giá trị hợp đồng gần 96 tỉ đồng. Trong đó, trên 90 tỉ đồng sai do dự toán duyệt sai dẫn đến thanh toán sai; thanh toán sai so với khối lượng thi công thực tế khoảng 5,4 tỉ đồng... 

Văn Đức