Được biết, theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện toàn thành phố có 1.410 trường có bếp ăn tập thể với 1.40.000 suất ăn. Trong các đợt kiểm tra 6 tháng đầu năm, chưa phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong công tác đảm bảo VSATTP tại các bếp ăn nhà trường.
H.T.