Ngoài nội dung này, Công văn số 1545/BCĐ-SYT của Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm TP Hà Nội còn yêu cầu các sở, ban, ngành triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, thường xuyên và đột xuất về việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm, điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, bảo quản, vận chuyển của các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học và cơ sở giáo dục. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi bếp ăn tập thể mất vệ sinh. 

PV