Ngày 2-8, theo Thanh tra Nhà nước tỉnh Sóc Trăng, đơn vị vừa có báo cáo kết luận thanh tra việc thực hiện tài chính của UBND TP Sóc Trăng về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH).

Theo kết luận Thanh tra số 28/TTr, qua thanh tra, cơ quan Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phát hiện tổng sai phạm từ các nguồn kinh phí nhà nước cấp, các nguồn quỹ vận động của UBND TP Sóc Trăng do Phòng LĐ-TB&XH TP quản lý, sử dụng gần 2,6 tỉ đồng. 

Trong đó nguồn kinh phí tự chủ sai phạm gần 31 triệu đồng; nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền trên 23 triệu đồng; nguồn kinh phí đảm bảo xã hội sai phạm trên 1 tỉ đồng; nguồn quỹ vận động “Đón Tết chung một niềm vui” sai phạm gần 1,5 tỉ đồng và nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em sai phạm 40 triệu đồng. 

Cũng theo Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, trong quá trình thanh tra, lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH TP tham mưu UBND TP Sóc Trăng chưa tốt trong việc quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát trong việc quản lý tài chính các nguồn kinh phí ngân sách cấp và các nguồn quỹ vận động; chưa phối hợp tốt với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, chứng từ liên quan khi đoàn thanh tra yêu cầu. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Sóc Trăng thiếu kiểm tra, thẩm định dự toán đối với nguồn đảm bảo xã hội, nguồn kinh phí Ban Chỉ đạo các vấn đề xã hội trước khi trình UBND TP Sóc Trăng phê duyệt dẫn đến một số nội dung chi, mức chi chưa phù hợp, không căn cứ vào các văn bản pháp luật. 

Phòng Nội vụ TP Sóc Trăng thiếu kiểm tra trong việc phê duyệt bảng lương của Phòng LĐ-TB&XH TP Sóc Trăng sai đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ. Chủ tịch UBND phường 6 và Chủ tịch UBND phường 10 trì hoãn trong việc cung cấp hồ sơ liên quan đến nguồn quỹ vận động “Đón Tết chung một niềm vui”, gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.

Trước những sai phạm này, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý, kiểm điểm trách nhiệm chín cá nhân thuộc UBND TP Sóc Trăng và các đơn vị thuộc quyền quản lý của thành phố. 

Đồng thời yêu cầu giám đốc Sở Tài chính xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập đối với Phòng LĐ-TB&XH Tp Sóc Trăng do hành vi không mở sổ kế toán theo quy định. 

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng thu hồi trên 876 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý; riêng khoản tiền trên 1,7 tỉ đồng do thanh toán chứng từ sai trình tự thủ tục nên không thu hồi. Tuy nhiên các cá nhân để xảy ra sai phạm phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật.

                                        
V.Đức - P.V