Đoàn công tác kiểm tra và lấy mẫu nước làm rõ nguyên nhân cá chết
Đoàn đã làm việc với Ban quản lý KCN- ĐT Bàu Bàng và trực tiếp khảo sát, kiểm tra hệ thống thoát nước mưa tại đây. Qua kiểm tra, thực tế cho thấy, nước thải vào hồ chủ yếu nguồn nước mưa thoát ra từ một phần nước ở khu dân cư cũng như khu công nghiệp Bàu Bàng trên diện tích rộng 500ha.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn không phát hiện các dấu hiệu nào liên quan doanh nghiệp xả thải qua hệ thống thoát nước mưa để đổ về hồ Từ Vân. Đoàn cũng đã khảo sát tình hình chăn nuôi, sinh hoạt tại những hộ dân xung quanh hồ. Qua đó, đã phát hiện nhiều hộ chăn nuôi gia súc đã xả trực tiếp chất thải, nước thải xuống hồ. 

Về nguyên nhân khiến cá chết hiện phía cơ quan Thú y đã tiến hành lấy mẫu cá chết tại hồ để kiểm tra xác định nguyên nhân, còn ngành Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy mẫu để kiểm tra chất lượng nước hồ nhằm xác định nguyên nhân cá chết.

D.Anh