Được biết, ông Lê Minh T., nguyên ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Tây Ninh. Năm 1992, ông được Công an Tây Ninh trang bị số vũ khí trên. Nay ông T. đã về hưu và không còn sử dụng số vũ khí trên nên đã giao nộp lại cho Công an xử lý.
Người dân giao nộp súng, công cụ hỗ trợ cho Công an tỉnh Tây Ninh

Qua công tác tuyên truyền, trong 6 tháng đầu năm 2018, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công các đơn vị, huyện, Thành phố đã vận động người dân giao nộp 4 khẩu súng quân dụng, 2 súng tự chế, 16 viên đạn, 13 viên đạn bi và 2 vũ khí thô sơ. 

Tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an các đơn vị điều tra, xử lý 9 vụ, 18 đối tượng có liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ, phạt tiền 15 đối tượng, cảnh cáo 1 với số tiền trên 78 triệu đồng. Thu 1 súng ngắn bằng kim loại, 3 súng săn, 6 viên đạn, 17 súng tự chế, 6 vũ khí thô sơ, 1 gậy điện....

T.Nhung