Ngày 15-4, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 14-8-2009; sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1864/QĐ-TTg ngày 21-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách cơ chế vận hành, tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng ứng phó và nâng cao năng lực, trình độ trong chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó khắc phục sự cố tràn dầu xảy ra trên biển Việt Nam. 

Đồng thời, việc triển khai thực hiện các Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ cũng đã đáp ứng các nghĩa vụ, trách nhiệm Việt Nam trong phối hợp với một số nước trong công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với sự cố tràn dầu trên biển. 

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trong khoảng thời gian 20 năm gần đây, hàng năm có khoảng 10 vụ tràn dầu, đặc biệt có những năm có tới 12 vụ tràn dầu như năm 2012, gây ô nhiễm, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường vùng cửa sông và ven biển nước ta.

Lý Thanh Hương