Việt Nam và Philippines đã ký Bản thỏa thuận về hợp tác xử lý sự cố tràn dầu trên biển vào tháng 10/2010. Mục tiêu của thỏa thuận này nhằm bảo vệ nguồn lợi tài nguyên, môi trường biển trước những tác động do tàu biển, công trình ngoài khơi, bến cảng và các phương tiện vận tải.

Đại diện lãnh đạo Lực lượng phòng vệ bờ biển của Philippines cho rằng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công tác ứng phó với sự cố tràn dầu cũng như các hoạt động hợp tác với Philippines.

Phía Philippines cũng đề xuất, trong thời gian tới, Việt Nam – Philippines cùng nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu và tăng cường cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin.

H. Ly