Đây là số liệu báo cáo sơ kết về kết quả thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16-9-2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2017.

Theo báo cáo, thời gian qua các CLB đã tiến hành gần 700 đợt tuyên truyền, phát gần 300.000 tờ rơi, trên 2.000 poster tuyên truyền về đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người chấp hành án phạt tù về cư trú tại địa phương. Từ những cuộc tuyên truyền này, giúp những người lầm lỡ nỗ lực hòa nhập cộng đồng, tìm việc làm để ổn định cuộc sống, sống có ích cho gia đình và xã hội.

C.Bình