Theo đó, đoàn thanh, kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 18.989 cơ sở, qua đó cho thấy có 15.501 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 81,6%; 2.853 cơ sở vi phạm, 1.251 cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra, có 133 cơ sở với 71 loại sản phẩm bị tiêu hủy, 52 cơ sở bị đóng cửa, 1.317 cơ sở bị nhắc nhở...

Được biết, để chuẩn bị cho việc triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 10-7-2019 đến 10-7-2020 tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn, lực lượng được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến xã, phường, thị trấn là khoảng 3.340 người, trong đó tuyến quận, huyện, thị xã là khoảng 210 người... 

Tính đến ngày 12-6, thành phố đã tổ chức 32 lớp đào tạo cho 2.676 cán bộ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Hải Châu