Điển hình về các sai phạm là ý thức chấp hành các qui định về pháp luật ATTP chưa tốt, điều kiện vệ sinh nơi sản xuất còn xuống cấp, chưa cập nhật đầy đủ các hồ sơ pháp lý về ATTP, vi phạm về qui định khám sức khoẻ cho người lao động tham gia vào quá trình kinh doanh chế biến thực phẩm.

Ngoài ra, theo Ban quản lý ATTP TP Hồ Chí Minh, còn nhiều cơ sở tìm cách đối phó với việc thanh, kiểm tra. Ban quản lý ATTP cũng thừa nhận, cán bộ làm công tác thanh, kiểm tra ATTP tại tuyến quận, huyện còn yếu nghiệp vụ, trong khi phải thực hiện làm việc trong hoàn cảnh kiêm nhiệm, việc xử lý còn chưa triệt để, thiếu tính răn đe, mà chủ yếu là nhắc nhở.

Theo đó, trong năm 2018, các đoàn thanh, kiểm tra ATTP của TP đã thực hiện thanh, kiểm tra 41.032 cơ sở, phát hiện 11.912 trường hợp, (chiếm 27,8%) vi phạm qui định về ATTP. Đã có 2.780 cơ sở vi phạm bị phạt tiền với tổng số tiền phạt 16.991.884.000 đồng.

Các cơ sở vi phạm nghiêm trọng điển hình, như: Công ty TNHH Hotel Student (SX-KD thực phẩm chức năng không đảm bảo ATTP)  với số tiền phạt 114.500.000 đồng, yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động và buộc tiêu huỷ: 404,1kg nguyên liệu, 669,6kg hàng hoá sản phẩm không nhãn mác, 808,3kg bán thành phẩm chưa ép vỉ và 214,320 viên thực phẩm chức năng đã được ép vỉ cùng 13 loại sản phẩm được chứa đựng trong hơn 220 thùng  sản phẩm thành phẩm.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra xử lý xử phạt hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Hải; hộ ông Nguyễn Văn Quảng và hộ kinh doanh bà Ngọc Châu, buộc tiêu huỷ 30.038kg sản phẩm động vật không đảm bảo ATTP; Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Song Hiếu (tại khu phố 7, Tân Chánh Hiệp, quận 12) bị xử phạt VPHC với tổng số tiền phạt là 66 triệu đồng, tiêu huỷ toàn bộ sản phẩm…

H.Nga