Tại trại giam Cây Cầy (xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh) có 664 phạm nhân được giảm thời hạn phạt tù lần này. Trong đó, có 111 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, 553 đối tượng được giảm từ 1 đến 22 tháng tù. Tại trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố của tỉnh, có 27 phạm nhân được giảm thời hạn phạt tù, trong đó có 9 đối tượng được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, 18 đối tượng được giảm từ 2 đến 7 tháng tù.

Theo Hội đồng giảm thời hạn chấp hành án phạt tù TAND tỉnh Tây Ninh, những phạm nhân được xét giảm thời hạn phạt tù là những đối tượng luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tích cực lao động, học tập, có nhiều tiến bộ, thành thật ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả gây ra...được Ban giám thị trại giam, nhà tạm giữ ghi nhận. Các phạm nhân được xét giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại sẽ được các trại giam, tạm giam, nhà tạm giữ cho về đoàn tụ với gia đình vào ngày 7-2.

Đ.Hoảnh-Đ.M