Hội nghị nhằm tổng kết công tác triển khai kế hoạch hành động về hợp tác du lịch giữa 3 tỉnh (Quảng Ninh -  Luang Prabang – Udonthani) trong tam giác Di sản thế giới (Ban Chiang – Luang Prabang – Vịnh Hạ Long) giai đoạn 2014-2015; ký kết kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2017.

Thông qua Hội nghị sẽ trao đổi, cập nhật thông tin du lịch qua các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến tổ chức các tuyến tham quan, nghiên cứu học tập, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực về quản lý và phát triển sản phẩm du lịch; thiết lập nhóm công tác của Dự án tam giác di sản tại mỗi địa phương; mỗi tỉnh thành viên đăng cai tổ chức hội nghị theo thứ tự luân phiên hai năm một lần...

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón tiếp, đưa đại biểu tham quan, tìm hiểu phong tục tập quán địa phương thông qua việc tham quan một số di tích, thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh: vịnh Hạ Long, chùa Long Tiên, đền Trần Quốc Nghiễn, Bảo tàng Quảng Ninh... Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh và Việt Nam.
Trân Trân