Gồm: Hát và múa Ải Lao (làng Hội Xá, phường Phúc Lợi, quận Long Biên); hội đình Lưu Xá (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ); nghề thêu phục chế Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín) và hội đình Chèm (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm).

Các di sản văn hóa phi vật thể này được đánh giá là những di sản có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đông đảo nhân dân Thủ đô.

Việc đề nghị công nhận 4 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể này vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn bền vững và phát huy giá trị văn hóa của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

C.V.