Theo đó từ ngày 1 đến 18-2, Hải quan Hải Phòng thông quan được 50 tờ khai của 479 container phế liệu cho các doanh nghiệp. Trong đó, giấy phế liệu với 235 container, thép phế liệu 169 container và 70 container nhựa phế liệu.

Phế liệu tại cảng Hải Phòng

Cũng trong thời gian này, Hải quan Hải Phòng còn thông quan được 3 lô hàng rời là sắt thép phế liệu với tổng trọng lượng khoảng 30.000 tấn. Để đảm bảo việc thông quan cho các lô hàng phế liệu nhập khẩu đúng thời gian quy định, tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp và gây ách tắc hàng hóa tại cảng. 

Trong khi chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) sửa đổi Thông tư 08 và 09 năm 2018 liên quan đến quản lý phế liệu nhập khẩu, trường hợp các Sở TNMT từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về phế liệu nhập khẩu của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan căn cứ kết quả kiểm tra, giám định của cơ quan giám định độc lập được Bộ TNMT chỉ định để thông quan cho các lô hàng phế liệu nhập khẩu nếu không còn nghi ngờ gì khác. 

Tuy nhiên, theo Cục Hải quan Hải Phòng, đến nay Bộ TNMT chưa ban hành thông tư bãi bỏ các nội dung bất cập trong Thông tư 08 và 09, điều này gây khó khăn cho cơ quan Hải quan trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, cũng như việc làm thủ tục cho các lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

V.Huy – Phú Lương