Kết quả đánh giá DDCI năm 2018 của Quảng Ninh: Dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành là Cục Hải quan Quảng Ninh với 77,81 điểm; Sở TN-MT xếp thứ hai với 77,72 điểm và xếp thứ ba là Cục thuế Quảng Ninh với 77,62 điểm.

TP Cẩm Phả dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp địa phương với 75,61 điểm; đứng thứ hai là huyện Hoành Bồ với 68,95 điểm và đứng thứ ba là thị xã Quảng Yên với 68,23 điểm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vinh danh các đơn vị dẫn đầu năng lực cạnh tranh DDCI 2018.

Trong năm 2018, tỉnh Quảng Ninh thí điểm đo lường năng lực quản trị và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua hai chỉ số mới: Chỉ số năng lực quản trị doanh nghiệp gọi tắt là CMI và Chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gọi tắt là CSR; Theo đó, TP Hạ Long đứng thứ nhất về chỉ số CMI và TP Cẩm Phả đứng thứ nhất về chỉ số CSR.


Văn Huy - Văn Thịnh