Theo đó, ĐHQGHN quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên sau đại học nghỉ học trong 10 ngày, từ ngày 1-2-2020 đến hết ngày 9-2-2020.

Lãnh đạo ĐHQGHN khuyến cáo các đơn vị hạn chế hội nghị, hội thảo, tụ tập đông người, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường làm việc.

Trong thời gian này, ĐHQGHN khuyến cáo các đơn vị hạn chế hội nghị, hội thảo, tụ tập đông người, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường làm việc.

Bên cạnh đó, ĐHQGHN đã thành lập Ban Chỉ đạo ứng phó với dịch bệnh do Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải làm Trưởng ban, Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN Trịnh Hoàng Hà làm Phó Trưởng ban và công bố đường dây nóng (0913057611) để tiếp nhận thông tin liên quan đến dịch bệnh.

Lưu Hiệp