Tại Hà Nội, giá trị quan trắc trung bình 24 giờ thông số PM2.5 tại các trạm quan trắc cho thấy, tháng 1 có 9 ngày vượt giới hạn cho phép tại quy chuẩn Việt Nam; tháng 2 (từ ngày 1/2 đến 20/2) có 11 ngày vượt giới hạn cho phép tại quy chuẩn Việt Nam. 

Tại TP Hồ Chí Minh, kết quả quan trắc ghi nhận một số ngày có giá trị trung bình 24 giờ thông số PM2.5 vượt giới hạn cho phép tại Quy chuẩn Việt Nam  (ngày 6/1 và 16/1).

Đánh giá chất lượng không khí theo chỉ số AQI cho thấy, từ ngày 1/1 đến ngày 20/2 tại một số đô thị khu vực miền Bắc, số ngày trong tháng có chất lượng không khí ở mức trung bình và mức kém chiếm tỷ lệ khá cao. 

Tại Hà Nội, chỉ có 7 ngày chất lượng không khí ở mức tốt (AQI<50), 6 ngày chất lượng không khí ở mức xấu (AQI>150), những ngày còn lại chất lượng không khí nằm ở mức từ trung bình đến kém. 

Tại Hà Nội, trong 2 tháng đầu năm 2020, kết quả quan trắc cho thấy, có một số khoảng thời gian giá trị trung bình 24h thông số PM2.5 tăng rất cao (vượt từ 2 - 3 lần giới hạn cho phép tại quya chuẩn Việt Nam), như các ngày 1/1, 13/1, 14/1, 2/2 và 20/2. 

Chất lượng không khí suy giảm là biểu hiện của ô nhiễm tăng.

Tổng cục Môi trường cho biết, trong khoảng thời gian từ 23/1 đến 29/1 (đây là thời gian diễn ra tết âm lịch, lượng phương tiện tham gia giao thông rất ít, các hoạt động sản xuất, dịch vụ… cũng hạn chế), giá trị trung bình 24h thông số PM2.5 thấp hơn giới hạn quay chuẩn Việt Nam cho phép nhiều lần, chất lượng không khí cơ bản ở mức tốt, chất lượng không khí có sự cải thiện đáng kể.

Trong khoảng thời gian từ ngày 14/2 đến 21/2, kết quả quan trắc cho thấy, giá trị thông số PM2.5 có xu hướng liên tục tăng, đặc biệt trong ngày 20/2 và 21/2 giá trị PM2.5 rất cao. Giá trị trung bình 24h thông số PM2.5 gày 20/2 vượt quá gần 3 lần giới hạn cho phép tại quy chuẩn Việt Nam. T

ổng  cục Môi trường đánh giá, chất lượng không khí đang có xu hướng bị suy giảm, trong ngày 20/2 và 21/2, chỉ số AQI giờ ở mức rất xấu (AQI >200) ở nhiều trạm. 

Đặc biệt tại trạm Mỹ Đình, chất lượng không khí đã ở mức nguy hại vào 2h sáng gày 21/2. Chỉ khi thời tiết có sự thay đổi (có mưa hoặc tốc độ gió tăng, giảm tình trạng sương mù…) thì chất lượng không khí mới có thể cải thiện.

Tổng cục Môi trường khuyến cáo, chất lượng không khí có xu hướng bị suy giảm, đồng nghĩa với mức độ ô nhiễm ngày càng tăng, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin về chất lượng không khí, sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường, khi ở nhà thì nên hạn chế mở cửa. 

Ngọc Yến