Chiều 30-3, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Bình Dương, cho biết: Kết quả kiểm tra mẫu nước hồ Từ Vân gửi Trung tâm Kiểm tra vệ sinh Thú y Trung ương II kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho tưới tiêu và thuỷ lợi cho thấy, chỉ số DO không đảm bảo yêu cầu; chỉ số COD vượt quy chuẩn 6,06 lần; chỉ tiêu BOD5 vượt 8 lần so với quy chuẩn. 

Chỉ số DO không đảm bảo quy chuẩn yêu cầu; chỉ tiêu COD vượt quy chuẩn Việt Nam 18,2 lần; chỉ tiêu BOD5 vượt 30 lần so với quy chuẩn. Riêng kết quả kiểm tra mẫu cá chết của Cơ quan Thú y vùng VI cho hay, không phát hiện các loại bệnh do các vi khuẩn gây ra khiến cá chết hàng loạt.

Lực lượng chức năng kiểm tra và lấy mẫu nước hồ Từ Vân

Theo nhận định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Bình Dương, nguyên nhân cá chết do chất lượng nước tại hồ Từ Vân bị ô nhiễm. Nước ô nhiễm do việc xả thải sinh hoạt và xả thải trong chăn nuôi của các cơ sở gần hồ Từ Vân.

 Ngoài ra, các nguyên nhân khác kết hợp như: Do nước mưa nhiều đổ về hồ Từ Vân cũng làm giảm lượng oxy hoà tan trong nước hay việc phát triển quá mức của bèo hoa dâu cũng là nguyên nhân dẫn đến trao đổi oxy giảm khiến cá chết hàng loạt…

Đ.Mừng