Theo đó sẽ có 129 hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà, bị thiệt hại hơn 1.500 tấn cá chết rạng sáng 21-5 được hỗ trợ. Trong đó, xã Phú Ngọc 77 hộ, xã La Ngà 52 hộ. Tổng thể tích lồng, bè thiệt hại là gần  130.000 m3.

Cụ thể, lồng, bè nuôi nước ngọt bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7,1 triệu đồng đến 10 triệu đồng/100 m3 lồng; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng/100 m3 lồng. theo đó việc cấp phát tiền hỗ trợ được giao cho UBND huyện thực hiện. 

Trước đó tối 20 rạng sáng 21-5, hơn 1.500 tấn của các hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà đột nhiên chết hàng loạt, ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Sau khi vào cuộc xác minh, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân cá chết là do thiên tai.

Ngọc Sơn