Theo thống kê sơ bộ tại xã này đã có khoảng 50 giếng nước của người dân có váng dầu và bốc mùi hôi của dầu hỏa khó chịu trong đó có cả giếng khơi và giếng khoan. 

Các giếng này chủ yếu tập trung tại ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn và người dân không thể dùng để sinh hoạt cũng như tưới tiêu cho cây trồng. 

Hiện, UBND xã Phú Sơn đã lấy mẫu nước gửi về Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tân Phú để làm rõ.

Ngọc Sơn