Theo đó, tổng đài đã can thiệp cho gần 4.000 trường hợp trẻ em bị xâm hại về quyền. Trong số này, 1.366 trẻ em bị bạo lực, chiếm 37,8%, rất nhiều trong số đó là nạn nhân của trừng phạt thể chất  tinh thần tại gia đình và trong nhà trường.

Được biết, có 77% trẻ em được khảo sát khẳng định đang phải chịu một số loại hình bạo lực tại gia đình như bị cha mẹ, người lớn trong nhà quát mắng, đánh đòn.

100% trẻ em nam khi tham gia thảo luận nhóm khẳng định bị đánh tại gia đình và nhà trường vì các lý do không làm bài tập, trêu chọc bạn bè, bị đánh/tát bằng tay hoặc đánh bằng các vật dụng như thước kẻ, dây lưng, thắt lưng, dây điện, chổi, gậy...

Vì vậy, việc hướng đến những cách giáo dục tích cực để trẻ được sống trong vòng tay yêu thương, được phát triển toàn diện, tự tin vào bản thân mình và phát huy được những tố chất, khả năng đặc biệt mà trẻ có là việc làm cần thiết hiện nay.

Hải Châu