Con số này đã giảm so với hai năm trước. Cụ thể, năm 2015 xảy ra 1.360 vụ với 1.371 trẻ em bị xâm hại và con số của năm 2014 là 1.544 vụ và 1.594 trẻ em bị xâm hại.

Tuy nhiên, qua theo dõi, phân tích các vụ việc xâm hại trẻ em qua báo cáo từ địa phương và báo chí trong những năm qua và gần đây, tính chất của các vụ xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng ngày càng phức tạp, nghiêm trọng.

Trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra ở nhiều độ tuổi, do nhiều loại đối tượng trong xã hội thực hiện. Đáng chú ý, đối tượng xâm hại phần lớn là người quen, họ hàng, hàng xóm, không chỉ người Việt Nam mà còn cả người nước ngoài.

Bên cạnh đó, có nhiều vụ việc gia đình không cung cấp thông tin, thông báo, tố giác với cơ quan chức năng vì sợ ảnh hưởng tới trẻ và gai đình; thủ phạm có sự đe dọa hoặc dùng tiền mua chuộc, hòa giải với gia đình nạn nhân…

Được biết, Luật Trẻ em có hiệu lực từ 1-6 tới có nhiều điểm mới tiến bộ trong các quy định về chế độ, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và đề cao, tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước, gia đình và xã hội trong việc này.

Bên cạnh đó, nhận thức và kỹ năng của cha mẹ, thành viên trong gia đình, giáo viên, cộng đồng và của chính trẻ em về vấn đề bảo vệ trẻ em chưa đúng, chưa cụ thể. Nhiều em chưa được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh bị bạo lực, xâm hại. Các em khi bị xâm hại đa phần sợ hãi, mặc cảm, tự ti và không dám chia sẻ, tố giác kẻ phạm tội…

Ngoài ra, hệ thống cán bộ và mảng lưới cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực và trình độ chuyên môn…

Hải Châu