Tàu khu trục tên lửa điều hướng lớp Iver Huitfeldt một tàu chiến đa năng được xếp vào hạng mạnh nhất thế giới.

Theo Tạp chí Hạm đội Chiến đấu Thế giới, hệ thống vũ khí trên tàu gồm có: 4 hệ thống phóng thẳng đứng 8 tên lửa Mk 41, 2 hệ thống phóng 12 tên lửa Mk 56, 32 tên lửa RIM 66C SM-2, 24 tên lửa RIM 162 Sparrow, 1 đại bác 76mm, 16 tên lửa chống hạm 84 Haproon và ống phóng ngư lôi 324mm

Tàu khu trục tên lửa Iver Huitfeldt của Đan Mạch. Ảnh: Hải quân Đan Mạch

Và tất nhiên, nó có thể thêm một đại bác 76m hoặc 127mm.

Nhưng điều đó chưa thể hiện hoàn toàn sức mạnh của Iver Huitfeldt.  Tàu chiến này được thiết kế dựa trên nguyên mẫu tàu đổ bộ lớp Abaslon.

Absalon được trang bị hệ thống phóng tên lửa chống tàu RGM-84 Harpoon, tên lửa Mk56 và tên lửa RIM-162 Sparrow. Nó có thể chở đến 1.700 tấn hàng hóa quân sự. bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực.

Iver Huifeldt không có nhiều khoảng trống như Absalon. Điều này có nghĩa tàu chiến mới được trang bị nhiều độ cơ để đạt vận tốc nhanh hơn Absalon, nhưng nó vẫn có khoang đủ rộng cho các quân nhân.

Tóm lại, Iver Huifeldt có thể chở một trung đội, và sân bay trực thăng trên tàu có thể điều hành một trực thăng cơ lớn như Merlin.

Nói cách khác, Iver Huifeldt rõ ràng là một loại tàu chiến đổ bộ vượt trội hơn tất cả các loại tàu đồng dạng trên thế giới.

Phạm Trúc