Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 14 mô hình “Xứ đạo, họ an toàn về an ninh trật tự” tại địa bàn vùng giáo, 168 mô hình “Dòng họ hiếu học, an toàn về an ninh trật tự”, 652 mô hình “Xóm liên gia tự quản về an ninh trật tự”, 212 mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, 121 mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” của các đoàn thể, 50 mô hình “Cụm liên kết về an ninh trật tự”, tổ chức xây dựng mới 335 mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ về an ninh trật tự”...

Trong năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức trên 500 buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về an ninh trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư; tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự cũng như thực hiện Quy ước làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự với hàng nghìn hộ dân trên địa bàn. Kết quả, thu được hơn 2000 tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá 1.275 vụ việc, bắt giữ 1.321 đối tượng…         

Đánh giá kết quả thực hiện đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã thống nhất cho rằng việc triển khai thực hiện đề án đã có tác động thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ và khí thế, dấy lên phong trào thi đua xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, rộng khắp tại cơ sở.

Qua đó thể hiện quyền làm chủ, trực tiếp của nhân dân với công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào cách mạng khác ở địa phương.

Năm 2017, toàn tỉnh có hơn 1.469 khu dân cư; 265 xã, phường, thị trấn; 1.223 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Nhân dịp này, Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen và Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Vũ Oanh