Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an;  Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam dự lễ kỷ niệm.

Trải qua 50 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công an thành phố Hải Phòng không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn thành phố. Trong những năm gần đây, công tác tổ chức và xây dựng phong trào ngày càng được hoàn thiện, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong 50 năm qua.

Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, công an thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng nhận thức một cách đầy đủ về quan điểm “ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân...Vì vậy phải thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân...Tích cực tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...Tăng cường xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến...góp phần phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố…”

Khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình.


Văn Thịnh