Báo cáo tại cuộc tọa đàm đã đưa ra những đánh giá về thực trạng, kết quả đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, của công tác xây dựng mô hình phong trào TDBVANTQ trong giai đoạn vừa qua, nhằm rút ra những bài học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức tới hành động của các cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, CBCS trong lực lượng đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới.

Quang cảnh cuộc tọa đàm.

Tại cuộc tọa đàm, CBCS các đơn vị trong lực lượng CSGT đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận về công tác tham mưu cho các cấp ủy, Chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp như: phối hợp tổ chức xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình phong trào TDBVANTQ, đặc biệt các mô hình về đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ở các địa phương có các điểm đen về tai nạn, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các khu Công nghiệp... Hiện có một số mô hình như “Đoạn đường sắt ATGT”; “ Mô hình tham gia đảm bảo ATGT trong hiệp hội vận tải”...

Tính đến năm 2016 trên địa bàn thành phố có 291 mô hình phong trào TDBVANTQ. Nhiều mô hình vẫn đang hoạt động có hiệu quả cần phát huy. Tuy nhiên cũng có những  mô hình đã hết tính thời sự, không được duy trì, cần thanh loại hoặc thay đổi về nội dung, hình thức, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

Văn Thịnh