Trong đó, một mô hình mới được xây dựng và đi vào hoạt động từ giữa năm 2018 đã mang lại những hiệu quả bước đầu tích cực, đó là mô hình “Hộ an toàn, thôn, bản, tổ dân phố bình yên”.

Mô hình “Hộ an toàn, thôn, bản, tổ dân phố bình yên” được thực hiện trên các tiêu chí: Công tác tham mưu của Công an xã, phường, thị trấn; An ninh chính trị trên địa bàn thôn, bản, tổ dân phố được đảm bảo; Trật tự an toàn xã hội tại địa bàn được giữ gìn; Thực hiện tốt công tác Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) và tiêu chí về Công tác xây dựng lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách, không chuyên trách làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT. 

Ra mắt mô hình tại xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Công an Bắc Kạn đã chọn 81 thôn và 7 tổ dân phố trên địa bàn tỉnh làm điểm xây dựng mô hình. Đồng thời, tổ chức tập huấn góp phần đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung, mô hình “Hộ an toàn, thôn bản, tổ dân phố bình yên” nói riêng. Qua đó vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội…

Từ khi mô hình “Hộ an toàn, thôn, bản, tổ dân phố bình yên” được thành lập và đi vào hoạt động, không chỉ tình hình ANTT tại địa bàn được cải thiện rõ rệt mà các mặt đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của người dân tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cũng vì thế được nâng lên. 

Đặc biệt, người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh cho thôn, bản. Ông Phượng Hoàng Minh, Chủ tịch UBND xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cho biết: Xã Nông Thượng có 15 thôn, bản. 

Một số thôn đã triển khai mô hình này và góp phần giữ gìn ANTT ngay tại thôn, bản và giải quyết những việc nhỏ, xích mích giữa các hộ gia đình trong thôn, góp phần hạn chế đơn thư, chúng tôi nhận thấy mô hình này rất tích cực nên sẽ duy trì và nhân rộng hơn tại các thôn bản thông qua công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. 

Cuối năm 2017, xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới, trong 19 tiêu chí của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có tiêu chí số 19 về QP-AN, chúng tôi luôn phấn đấu nâng cao chất lượng tiêu chí này để giữ vững ANTT trên địa bàn.

Công an xã Nông Thượng xây dựng thí điểm mô hình tại 4 thôn là Nà Bản, Khuổi Cuồng, Nà Vịt, Tân Thành và tiếp tục nhân rộng ra những thôn, bản khác. 

Năm 2018,  Xã Nông Thượng đã tổ chức phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 15 buổi tại 15 thôn bản với trên 500 lượt người tham gia, qua đó người dân cung cấp gần 30 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. 

Ngoài ra, thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Nông Thượng phối hợp với các thôn tổ chức tuyên truyền pháp luật, về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Nhờ đó người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong công tác phòng ngừa.

Trước đây, để duy trì giữ vững tiêu chí số 19.2 trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Nông Thượng luôn thực hiện có hiệu quả các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, đội thanh niên xung kích… 

Việc xây dựng và đưa vào thực hiện mô hình Hộ an toàn, thôn bản bình yên đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn, những vụ việc nhỏ được giải quyết ngay từ cơ sở. Năm 2018, trên địa bàn xã xảy ra 5 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự với 9 đối tượng. Giảm 2 vụ và 2 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017.

Khi chúng tôi đến xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, cảm nhận đầu tiên là không khí yên bình, cảnh quan môi trường sạch đẹp, nhà cửa khang trang, người dân sống đoàn kết, nghĩa tình. Xứng đáng là điểm sáng của huyện Bạch Thông trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Kể từ khi Công an xã Sỹ Bình chọn 3 thôn làm điểm mô hình tự quản Hộ an toàn, thôn bản bình yên, đến nay đã được nhân rộng ra các thôn khác, Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn xã luôn đoàn kết, người dân yên tâm lao động sản xuất, các vụ việc xảy ra kịp thời được phát hiện, ngăn chặn và giải quyết dứt điểm.

Còn đối với xã Yên Hân, đã và đang là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Chợ Mới, việc ra mắt mô hình phát huy được trách nhiệm tự quản, tự phòng của nhân dân tham gia giữ gìn ANTT. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội tại địa phương. 

Theo ông Ma Văn Chiến, Bản Mộc, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn: Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn thôn nói chung rất an toàn, đối với bà con trong thôn, mỗi người dân là 1 "Công an viên", cùng nhau nâng cao cảnh giác. 

Tình hình ANTT trong thôn được đảm bảo, người dân rất yên tâm, qua các buổi họp thôn, người dân được tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông đa số người dân chấp hành tốt...

Mỗi địa phương có những cách triển khai và thực hiện mô hình khác nhau, điểm chung là cần đem lại hiệu quả tích cực. Công an xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn chọn các thôn Pác Khoang, Nà Lẹng, Ủm Đon, Nà Giỏ làm thí điểm với 252 hộ và 1.012  nhân khẩu tham gia mô hình.

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn ổn định, không có khiếu kiện tranh chấp phức tạp, số vụ việc vi phạm an ninh trật tự có chiều hướng giảm

Bên cạnh các mô hình tự quản đang phát huy hiệu quả tại cơ sở như tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân thì mô hình Hộ an toàn, thôn bản bình yên đang là một nhân tố mạnh mẽ trong việc phát hiện kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở khi mới phát sinh. 

Mô hình tự quản Hộ an toàn, thôn bản, tổ dân phố bình yên mới được triển khai nhưng đã cho thấy những hiệu ứng tích cực là chỗ dựa của lực lượng Công an ở cơ sở trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngọc Ánh