Thượng tá Nguyễn Bá Lý - Phó trưởng Công an huyện Đắk Rlấp cho biết:  “Công an huyện Đắk Rlấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” một cách sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xem đây là những nhân tố quan trọng để thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển. Đồng thời xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, qua đó đã xây dựng mới và duy trì hoạt động được 14 mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở, nhân rộng 2 mô hình “cánh cổng an ninh” và “camera an ninh”.

Mô hình camera an ninh ở xã Đắk Ru.

Cùng với lực lượng công an, các thành viên tổ tự quản về ANTT và các mô hình phòng chống tội phạm thường xuyên đến tận nhà tuyên truyền để người dân tự giác và nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm. Nhờ đó, nhiều nguồn tin có giá trị từ các mô hình đã giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở”.

Một trong những mô hình phát huy được hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở thời gian qua là mô hình “Cánh cổng an ninh” tại xóm 2 và xóm 4 thuộc thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đắk Rlấp với tiêu chí 4 giữ “giữ người; giữ cửa; giữ làng xóm, thôn bon; giữ tình thương” được xây dựng và hoạt động với kinh phí xã hội hóa, nhân dân đóng góp. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, ANTT trên địa bàn xã luôn được đảm bảo”.

Một mô hình phòng chống tội phạm nữa phát huy hiệu quả, đã và đang được nhân rộng đó là mô hình “camera an ninh” ở xã Đắk Ru, huyện Đắk Rlấp. Anh Lê Văn Viện - Trưởng Công an xã Đắk Ru cho biết: “Để chủ động đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Đắk Ru đã mạnh dạn trích một phần ngân sách, cùng với huy động nguồn xã hội hóa để lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh với 9 điểm camera tại các khu vực được xác định phức tạp về ANTT, bước đầu đã đem lại hiệu quả.

Với hiệu quả bước đầu của mô hình “cánh cổng an ninh” ở xã Nhân Đạo, mô hình “camera an ninh” ở xã Đắk Ru và một số mô hình phòng chống tội phạm khác, Công an huyện Đắk Rlấp đã và đang tiếp tục nhân rộng các mô hình “Cánh cổng an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh”... với kinh phí xã hội hóa. 

Từ việc thực hiện tốt các mô hình trên, ý thức cảnh giác với các loại tội phạm của quần chúng nhân dân huyện Đắk Rlấp đã nâng lên rõ rệt. Người dân cũng đã tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị trong điều tra khám phá các vụ án, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Quỳnh Hiển