Hai giải báo chí do TP Hà Nội tổ chức lần đầu vào năm 2018 với mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có ý nghĩa quan trọng và sâu sắc, được TP Hà Nội đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô. 

Trước những ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2019, nhằm tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng thông tin tuyên tuyền xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, thay mặt Ban chỉ đạo giải, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội và Giải báo chí về Phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ II năm 2019.

N.Yến