Hội thảo này nhằm mục tiêu thúc đẩy các nghiên cứu về lĩnh vực này, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các thực hành tín ngưỡng dân gian.

Hội thảo chính thức diễn ra từ ngày 1 đến 4-12 tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (Hà Nội). Tham gia hội thảo có 13 quốc gia và hơn 80 nhà khoa học của các nước. Trước đó, Ban tổ chức đã mời các nhà khoa học về Phủ chính Tiên Hương để tham dự chiêm ngưỡng nghi thức hầu Mẫu. 

PGS, TS Võ Quang Trọng - Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học cảm ơn các nhà khoa học đã đến Việt Nam tìm hiểu văn hoá và tín ngưỡng thờ Mẫu. Ảnh: Long Hưng.

Giá hầu Quan lớn đệ Ngũ Tuần Tranh. Ảnh: Long Hưng.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS, TS Võ Quang Trọng - Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học cảm ơn các nhà khoa học đã đến Việt Nam tìm hiểu văn hoá và tín ngưỡng thờ Mẫu. Ông cũng cho biết Hội thảo lần này sẽ tìm hiểu mối tương quan giữa tính dân tộc, tính vật chất và tính thiêng. 

Hội thảo sẽ tập hợp những đóng góp nghiên cứu từ nhiều chuyên ngành khác nhau và khuyến khích những đề xuất thảo luận liên quan đến những vấn đề về bản sắc, những thực hành mang tính thiêng và văn hóa vật chất. 

Hiểu biết về vai trò của bản sắc tộc người và việc trình diễn mang tính tâm linh trong những không gian nghi lễ và xã hội cho phép chúng ta nêu bật được sự đa dạng của những thực hành và tầm quan trọng về mặt xã hội của các khía cạnh trong văn hóa vật chất.

Ngọc Diệp