Quang cảnh buổi họp báo.

Theo Ban tổ chức, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI năm 2016 có 1.637 tác phẩm của 214 đơn vị, cá nhân gửi tham dự. Ban thư ký tổng hợp giải đã kiểm tra, sàng lọc và đưa vào chấm sơ khảo 1.550 tác phẩm. Các tiểu ban của Hội đồng sơ khảo tiến hành chấm 2 vòng theo Quy chế. Trên cơ sở kết quả cụ thể của từng tiểu ban, Hội đồng sơ khảo chọn được 139 tác phẩm xuất sắc nhất vào Chung khảo. Đây là những tác phẩm tiêu biểu, có tính phát hiện, tính chiến đấu cao, lan tỏa, tạo hiệu ứng xã hội tích cực...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, điểm nổi bật ở giải năm nay là các tác phẩm có chất lượng khá đồng đều, không có sự cách biệt lớn về chất lượng giữa các tác phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Đặc biệt, trong nhóm thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo in) và tin, phóng sự, ký sự (báo hình) đã xuất hiện nhiều tác phẩm từ các cơ quan báo chí địa phương được Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đánh giá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tác phẩm chưa có đột phá trong phát hiện đề tài, chưa tìm giải pháp giải quyết thấu đáo vấn đề thực tiễn đặt ra. Nhiều bài báo in, báo điện tử có dung lượng quá dài…

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm và nghiêm túc, Hội đồng Chung khảo đã quyết định số lượng tác phẩm vào Chung khảo là 129 tác phẩm tham dự 11 loại giải (không xét 10 tác phẩm phạm quy). Kết quả, có 95 tác phẩm đạt giải, gồm: 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải Khuyến khích, trong đó, số lượng tác phẩm đạt giải của các cơ quan báo chí địa phương là 48 tác phẩm (chiếm tỷ lệ hơn 50%).

Cảnh Vũ