Tính đến ngày 18-3, Hội Nhà báo Việt Nam đã nhận được 1.636 tác phẩm dự thi Giải Báo chí Quốc gia năm 2016, trong đó có 1.550 tác phẩm đủ điều kiện vào Vòng chấm sơ khảo.

Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2016 gồm 62 người, trong đó Trưởng ban là ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, một Phó Chủ tịch và 60 thành viên. 

Hội đồng được chia làm 10 tiểu ban chấm chọn 11 loại giải ở các thể loại: Báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử.

Qua chấm vòng sơ khảo, Hội đồng sẽ chọn ra 140 tác phẩm vào Vòng chung khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2016. Các tiểu ban của Hội đồng sơ khảo sẽ chấm 2 vòng: vòng 1 bắt đầu từ ngày 28/4 đến ngày 17/5; vòng 2 từ ngày 18-19/5.

Dự kiến, ngày 2-3/6/2017, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia 2016 sẽ chấm các tác phẩm vào chung khảo tại Hà Nội. Lễ trao giải vẫn sẽ diễn ra đúng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức: Giải Báo chí Quốc gia năm 2016 thu hút sự tham gia của 132 cấp Hội; 59/63 Hội Nhà báo cấp tỉnh, thành tham dự. Bốn tỉnh, thành Hội Nhà báo cấp tỉnh không tham dự Giải là Bạc Liêu, Cao Bằng, Hòa Bình, Hà Giang…

Các tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia 2016 phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1-1-2016 đến 31-12-2016 thuộc 4 loại hình báo chí để tranh 11 loại giải. Báo in có ba loại giải: giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn; Giải Xã luận, bình luận, chuyên luận; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép.

Phát thanh có hai loại giải: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp; giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký.

Truyền hình có ba loại giải: Giải Tin, phóng sự, ký sự; Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm; Giải Phim tài liệu truyền hình.

Báo điện tử có hai loại giải: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép.

Ảnh báo chí có một loại giải: Giải Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh.

Ngoài ra, tùy vào tình hình cụ thể, Hội đồng Giải xem xét quyết định Giải đặc biệt và Giải phụ.

PV