Phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân đánh giá, qua 11 năm tổ chức, đến nay, các cấp Hội, các cơ quan báo chí và hội viên nhà báo, cộng tác viên trong cả nước ngày càng tích cực hưởng ứng tham gia Giải Báo chí Quốc gia. Hội đồng Sơ khảo đã thực hiện đúng quy chế chấm Giải, lựa chọn và trình lên Hội đồng chung khảo danh sách 139 tác phẩm thuộc 11 loại giải, được lựa chọn từ 1.637 tác phẩm gửi dự Giải.

Vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 11 – năm 2016 sẽ diễn ra đến hết ngày 3-6.

Các tác phẩm dự giải đã phản ánh trung thực các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2016 - năm có nhiều sự kiện trọng đại. Đa số các tác phẩm tập trung vào lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; xây dựng nông thôn mới và tích tụ ruộng đất; vấn đề ô nhiễm môi trường; vấn đề đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực, nhất là tiêu cực trong quản lý đất đai, tài nguyên, trong công tác cán bộ…

Số lượng tác phẩm viết về bảo vệ chủ quyền biển, đảo khá nhiều, có chất lượng tốt. Nhà báo Thuận Hữu cho biết, nhiều tác phẩm thể hiện tính chuyên nghiệp cao, bài bản; khoảng cách giữa báo chí Trung ương và địa phương ngày càng thu hẹp.

Các tác phẩm vào chung khảo là những tác phẩm tiêu biểu cả về nội dung và hình thức, phản ánh trung thực tình hình kinh tế – chính trị – xã hội – an ninh quốc phòng của đất nước, có tính định hướng dư luận xã hội, nhiều tác phẩm cho thấy hiệu quả tác động xã hội tốt.

Vì vậy Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Hội đồng Chung khảo phải khách quan, công tâm, sáng suốt để chọn cho được những tác phẩm xuất sắc nhất trong số 139 tác phẩm vào chung khảo, vừa đảm bảo đúng đắn về nội dung, có tính phát hiện và tính định hướng tư tưởng, chính trị… vừa tiêu biểu về mặt nghiệp vụ thể hiện, nêu cao được tính cách mạng và tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí để trao giải vào đúng dịp kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo, bên cạnh các đề tài truyền thống như lịch sử, văn hóa, an ninh, quốc phòng, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, năm nay nhiều tác phẩm khai thác những vấn đề mới như xây dựng đô thị thông minh, tích tụ ruộng đất.

Tuy nhiên, lĩnh vực đối ngoại, một mảng đề tài quan trọng nhưng lượng bài tham dự ít, chưa phản ánh tương xứng với vị thế Việt Nam ở khu vực và quốc tế. Số lượng tác giả và tác phẩm ảnh báo chí dự giải còn ít, chưa có tác phẩm được đề nghị giải cao là điều rất đáng quan tâm.

Các thành viên Hội đồng chung khảo nêu vấn đề, nhiều tác phẩm báo chí gửi dự Giải có quá nhiều kỳ, có tác phẩm dài tới 13 kỳ. Mặc dù được đánh giá có chất lượng tốt, nhưng các tác phẩm vượt quá quy định tối đa là 5 kỳ đều không hợp lệ.

Theo nhiều thành viên Hội đồng, thực tế này cũng là vấn đề cần đặt ra để xem xét, thảo luận trong mùa giải tiếp theo. Vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 11 – năm 2016 sẽ diễn ra đến hết ngày 3-6.

Thanh Thanh