Báo cáo định kỳ Quỹ Bình ổn xăng dầu tháng 9-2018 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố cho thấy, số dư đầu kỳ tính theo lũy kế từ ngày 1-1 đến hết ngày 30-9-2019 là trên 3.040  tỷ đồng. Số trích lập tính đến 30-9-2018 là trên 1.601 tỷ đồng đồng. Số chi sử dụng tính theo lũy kế từ ngày 1-1 đến hết ngày 30-9-2018 là trên 2.863 tỷ đồng. 

Như vậy, tính đến hết ngày 30-9-2018, số dư cuối kỳ của Quỹ Bình ổn xăng dầu còn trên 1.787 tỷ đồng. 

Báo cáo về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thực hiện định kỳ, căn cứ vào Nghị định 83 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Căn cứ vào sao kê các giao dịch phát sinh liên quan đến tài khoản tiền gửi Quỹ bình ổn giá của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PGBank) và Ngân hàng TMCP phát triển TPHCM (HDBank).


Lưu Hiệp