Đây là hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới 27-9-2019 và là hành động cụ thể trong triển khai Nghị quyết số 02/NP-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025... 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử, hỗ trợ phát triển du lịch

Tại buổi lễ, hai bên đã cam kết triển khai chương trình “Một thẻ quốc gia” trên phạm vi toàn quốc cùng với các giải pháp ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng hệ sinh thái thẻ thông minh và thương mại điện tử, bao gồm: Giải pháp ứng dụng và dịch vụ trong lĩnh vực du lịch, thúc đẩy thanh toán điện tử trong du lịch và các lĩnh vực khác liên quan đến du lịch, thương mại. 

Thỏa thuận hợp tác còn có cam kết phát triển thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch, hỗ trợ phát triển các sàn giao dịch điện tử về du lịch trong nước, phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp du lịch, khách du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về dịch, các ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu… 

Khá nhiều dự án ứng dụng công nghệ khác trong lĩnh vực du lịch cũng đã được giới thiệu. Trong đó, dự án phát triển ứng dụng (Mobile App) hỗ trợ hướng dẫn viên và khách du lịch cho phép kết nối, tương tác giữa hướng dẫn viên, khách du lịch và doanh nghiệp du lịch trước, trong và sau chuyến đi. Dự án hệ thống hiển thị thông tin phục vụ quản lý du lịch (Dashboard) sẽ tổng hợp các dữ liệu trực tiếp và gián tiếp liên quan đến du lịch, mô hình hòa thực trạng, cho phép dự báo xu thế, phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh du lịch.

N.Hoa