“Chúng tôi đang giám sát hoạt động tài chính đến vùng lãnh thổ có các tổ chức khủng bố hoạt động. Tài sản liên quan đến khủng bố sẽ bị tịch thu thông qua công cụ pháp lý”, ông Chaika cho biết.

Tổ chức khủng bố IS có thể mua sắm xe, vũ khí nhờ hoạt động bắt cóc tống tiền, rửa tiền và buôn lậu dầu.

Ông vui mừng cho biết, chính sách chống tài trợ tài chính cho chủ nghĩa khủng bố của Nga đã “nhận được sự đánh giá tích cực từ các chuyên gia lực lượng đặc vụ tài chính về chống rửa tiền và Ủy ban Chống khủng bố Liên hợp quốc”.

Ông Chaika nhắc lại, Tòa án Tối cao Nga đã chính thức công nhận cái gọi là Nhà nước Hồi giáo và Mặt trận Jabhat al Nursa là những tổ chức khủng bố.

Hoạt động chống khủng bố của Nga được nhân dân thế giới ủng hộ.

Bộ trưởng Tư pháp Nga cũng đề nghị Liên hợp quốc cần phải thiết lập một Công ước chung về chống khủng bố.

“Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng và thẳng thắn. Việc thành lập lực lượng chung là rất cần thiết, vì có thể tạo ra những cơ chế khiến bọn khủng bố không thể trốn thoát và lẩn tránh pháp luật”, ông Chaika nhấn mạnh.

Bộ Trưởng tư pháp Nga Chaika.

“Trong bối cảnh hoạt động chống khủng bố của Liên hợp quốc hiện nay, tôi tin sự hình thành một công ước toàn diện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế”, Bộ trưởng Tư pháp Nga tin tưởng.

Phạm Trúc