Kết quả sơ bộ mà EP công bố cho thấy một liên minh đa số mới có thể được hình thành. Ảnh: BGNES.

Theo đó, EPP giành được 178 ghế, S&D được 152 ghế, Liên minh Tự do và Dân chủ cho châu Âu (ALDE) được 108 ghế, đảng Xanh/Liên minh tự do châu Âu (Verts/ALE) giành 67 ghế, Bảo thủ và cải cách châu Âu (CRE) có 61 ghế, Châu Âu vì tự do và dân chủ trực tiếp (EFDD) giành 53 ghế, Cánh tả thống nhất châu Âu/Cánh tả xanh Bắc Âu (GUE/NGL) giành 39 ghế, Châu Âu của các quốc gia và người tự do (ENF) giành 55 ghế. Và 38 ghế thuộc về các nghị sỹ trung lập.

Với kết quả nêu trên thì lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, hai nhóm đảng dẫn đầu là EPP và S&D sẽ không còn chiếm được đa số tại Nghị viện, bởi số phiếu bầu giảm mạnh. Trong khi đó, với việc về đích ở vị trí thứ 3 và thứ 4 thì ALDE và nhóm đảng Xanh có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành một liên minh đa số mới.

Giới quan sát nhận định, kết quả sơ bộ phản ánh mong muốn của người dân châu Âu về một công cuộc cải cách thực sự để EU phát triển bền vững, trong bối cảnh khối này đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề như Brexit, chủ nghĩa dân tộc, vấn đề nhập cư, môi trường và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

Được biết, ước tính tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này là 49-52%, cao hơn nhiều so với con số 42,61% trong cuộc bầu cử cách đây 5 năm.

Linh Đan