Đoàn đã kiểm tra, khảo sát tại một số điểm bầu cử tại huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo và làm việc với Uỷ ban Bầu cử TP Hải Phòng, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp, ngành, địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chu đáo, tạo không khí phấn khởi và tin tưởng trong nhân dân, động viên mọi người hăng hái đi bầu cử, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của mình qua các lá phiếu bầu...

Đồng chí cũng đề nghị TP Hải Phòng cần tập trung thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và công điện của Hội đồng bầu cử quốc gia; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công việc còn lại của cuộc bầu cử bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác và theo đúng quy định. 

Trong đó, chú ý đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, ngăn ngừa và đập tan các âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm cuộc bầu cử thành công trọn vẹn.

Văn Thịnh