Trước đó, một số Phó Chủ tịch và Ủy viên của hai Hội đồng này cũng đã được Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Hội đồng bầu cử Quốc gia trình danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới cho Hội đồng này.

Quốc hội đã bỏ phiếu nhất trí thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Cụ thể, nhân sự dự kiến cho chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia bao gồm:

 1. Ông Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng Chính phủ
 2. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước

Một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia bao gồm:

 1. Ông Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội
 2. Ông Phùng Quốc Hiển – Phó Chủ tịch Quốc hội
 3. Ông Phạm Minh Chính – Trưởng ban Tổ chức Trung ương
 4. Ông Trần Quốc Vượng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
 5. Ông Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
 6. Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an
 7. Ông Trần Văn Túy – Trưởng ban công tác đại biểu
 8. Ông Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ
 9. Ông Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông
 10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 11. Ông Lại Xuân Môn -  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân
 12. Ông Bùi Văn Cường – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
 13. Ông Lê Quốc Phong – Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã đọc Tờ trình nhân sự cho chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh, bao gồm:

 1. Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh
 2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh
 3. Ông Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh
 4. Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh

Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội đã trở về thảo luận tại đoàn về các vị trí nhân sự trên. Việc bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết bầu các nhân sự mới sẽ diễn ra từ 15h30 chiều nay.

Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm đối với các nhân sự ở các vị trí trên. Theo đó, tỷ lệ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh như sau:

 1. Ông Nguyễn Tấn Dũng - Nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng: Số phiếu đồng ý: 471 (bằng 95,34% tổng số ĐBQH), số phiếu không đồng ý 14.
 2. Ông Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên: Số phiếu đồng ý: 480 bằng 97,17% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý 5 phiếu
 3. Ông Phùng Quang Thanh - Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên: Số phiếu đồng ý: 479 bằng 96,96% tổng số ĐBQH, không đồng ý 3 phiếu

Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh Quốc gia với các ông trên.

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia:

 1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ: Số phiếu đồng ý: 481 bằng 97,37% tổng số ĐBQH, không đồng ý 2 phiếu.
 2. Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước: Số phiếu đồng ý: 482 bằng 97,57% tổng số ĐBQH, không đồng ý 4 phiếu.

Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia:

      1. Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước: Số phiếu đồng ý: 483 bằng 97,77% tổng số ĐBQH, không đồng ý 3 phiếu.
       2. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch QH: Số phiếu đồng ý: 484 bằng 97,98% tổng số ĐBQH, không đồng ý 2 phiếu.
       3. Ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Số phiếu đồng ý: 486 bằng 98,38% tổng số ĐBQH.
       4. Ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương: Số phiếu đồng ý 485 bằng 98,18% tổng số ĐBQH, không đồng ý 1.
       5. Ông Phùng Quang Thanh , nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Số phiếu đồng ý: 484 bằng 97,98% tổng số ĐBQH, không đồng ý 2 phiếu.
       6. Bà Nguyễn Thị Nương, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, nguyên Trưởng ban Công tác ĐB: Số phiếu đồng ý: 482 bằng 97,57% tổng số ĐBQH, không đồng ý 4 phiếu.
       7. Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Số phiếu đồng ý: 485 bằng 98,18% tổng số ĐBQH, không đồng ý 1 phiếu.
       8. Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông: Số phiếu đồng ý 486 bằng 98,38% tổng số ĐBQH.
       9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN: Số phiếu đồng ý: 475 bằng 96,15% tổng số ĐBQH, không đồng ý 1 phiếu.
       10. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN: Số phiếu đồng ý 475 bằng 96,15% tổng số ĐBQH, không đồng ý 11 phiếu.
       11. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân VN: Số phiếu đồng ý 477 bằng 96,56% tổng số ĐBQH, không đồng ý 9 phiếu.
       12. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Số phiếu đồng ý 482 bằng 97,57% tổng số ĐBQH, không đồng ý 4 phiếu.

Như vậy, khối lượng công việc của kỳ họp Quốc hội lần này đã gần như kết thúc. Quốc hội dự kiến sẽ họp phiên bế mạc vào sáng ngày mai 12-4, sớm hơn so với dự kiến 1 ngày.

V. Hân