Sáng 4-4, Quốc hội đã nghe Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo Tờ trình được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày, ông Phùng Quốc Hiển – người  vừa được miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính -  Ngân sách cuối tuần trước, được đề cử bầu làm phó chủ tịch Quốc hội.

Người thứ hai được đề cử cho vị trí này là ông Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, 7 nhân sự khác cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình để một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong đó có ba vị nữ mới được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, gồm bà Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng, bà Nguyễn Thuý Anh, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội và bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp.

Bốn vị còn lại là ông Nguyễn Đức Hải, phó chủ nhiệm Uỷ  ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Văn Tuý, Phó ban công tác đại biểu, ông Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hà Ngọc Chiến, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Tất cả các nhân sự được đề cử đều là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về nội dung trên. Kết quả bầu các chức danh nói trên sẽ được công bố vào chiều cùng ngày.

V.H.