Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội gửi tặng các đồng chí Nguyễn Thị Doan, Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình những bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hoà Bình đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tối cao; đồng thời được giới thiệu bầu giữ chức vụ Chánh án TAND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình.

Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm các chức vụ này. Với 458 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đồng ý, chiếm 92,71% tổng số ĐBQH, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đối với đồng chí Nguyễn Thị Doan. Với 471 ĐBQH đồng ý, chiếm 95,34% tổng số ĐBQH, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tối cao đối với đồng chí Trương Hoà Bình.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình cũng đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với 472 ĐBQH tán thành, chiếm 95,55%. Quốc hội đã biểu quyết tại hội trường thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức vụ trên với đa số ĐBQH tán thành.

Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Căn cứ Điều 88 Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, căn cứ Điều 8 Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Thông báo số 03 ngày 16/3/2016 của Bộ Chính trị, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trân trọng trình Quốc hội xem xét, bầu đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương (UVTW) Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ĐBQH khoá XIII giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh ngày 25/12/1959, quê quán tỉnh Quảng Nam, cử nhân Luật, cử nhân Lịch sử, cử nhân Lý luận chính trị, Thạc sỹ Xây dựng Đảng. Đã đảm nhận các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khoá X, UVTW Đảng khoá X, khoá XII; ĐBQH khoá XI, khoá XIII.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Chánh án TAND tối cao nêu: Căn cứ Điều 88 Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Thông báo kết luận số 04 ngày 18/3/2016 của Bộ Chính trị, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trân trọng trình Quốc hội xem xét, bầu đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng khoá XII, ĐBQH khoá XIII giữ chức vụ Chánh án TAND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình sinh ngày 24/5/1958, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, cử nhân Luật, PGS.TS, lý luận chính trị cao cấp. Đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Viện trưởng VKSND tối cao; UVTW Đảng khoá XI, khoá XII, Bí thư Trung ương Đảng khoá XII, ĐBQH khoá XIII.

Tờ trình về việc bầu Viện trưởng Viện trưởng VKSND tối cao cho biết: Căn cứ Điều 88 Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Thông báo kết luận số 04 ngày 18/3/2016 của Bộ Chính trị, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trân trọng trình Quốc hội xem xét, bầu đồng chí Lê Minh Trí, UVTW Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Minh Trí sinh ngày 1/1/1960, quê quán: TP.HCM, Đại học An ninh, cử nhân Luật, lý luận chính trị cao cấp. Đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, UVTW Đảng khoá XII.

Đồng chí Lê Minh Trí.

Sau khi nghe các Tờ trình, ĐBQH thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu các chức danh trên. Dự kiến sáng mai, 8/4 Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao. Theo quy định, Chánh án TAND tối cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Quỳnh Vinh