Sáng 6-6, phát biểu giải trình thêm trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết tình trạng quản lý đất đai hiện còn nhiều bất cập như: Tình trạng mua bán đất trái phép diễn ra phức tạp ở Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn; xác định giá đất chưa sát thực tế; tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất công lãng phí, không đúng quy định; mua bán đất trái phép; chuyển đổi sử dụng đất sai quy định; đầu cơ đất đai;...

Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, triển khai hoàn thiện pháp luật về sử dụng đất đai, quy hoạch; chú bố trí quỹ đất cho giao thông, không gian công cộng; tiến hành công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất để người dân biết, giám sát; rà soát các dự án đã giao đất, cho thuê đất; kiên quyết thu hồi các dự án đã giao đất nhưng không thực hiện; kiểm tra tất cả các dự án giao đất ven biển; xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất; công khai, minh bạch, cạnh tranh giá đất các dự án; thực hiện đấu giá các khu đất vàng ở các địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến đất đai....

Đối với công tác ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện Nghị quyết đã ban hành, bên cạnh việc bố trí vốn ngân sách, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tham mưu xây dựng cơ chế thu hút các nguồn lực đầu tư ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện tái cấu trúc các ngành, lĩnh vực kinh tế gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng; xây dựng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch toàn vùng làm cơ sở đầu tư phát triển...

Thu Thuỷ