Khu vực Bến Thốc - Đồ Sơn.

Qua đó đã tiến hành giải tỏa 2 đợt gồm 150 hộ thuộc diện sử dụng đất trái phép, vi phạm quy hoạch. Còn lại 39 trường hợp ở 2 khu vực Bến Thốc và Bến Nghiêng thuộc diện hết thời hạn thuê đất, lấn chiếm, sử dụng đất trái phép, đất trong vùng quy hoạch sẽ được giải tỏa trong đợt 3.

Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã tiến hành các biện pháp cần thiết như tuyên truyền, thông báo, đối thoại giải thích và vận động các hộ tự nguyện giao trả mặt bằng cho Nhà nước để được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Qua đó, đã có hộ kinh doanh dịch vụ thuộc khu vực nhà nghỉ Thanh - Thiếu niên (Bến Thốc) tự giác tháo dỡ di chuyển. Số hộ còn lại vẫn tiếp tục dựa vào các chủ thể cho thuê đất đưa ra các yêu sách như đòi cấp đất tái định cư...

Trước tình hình đó, ngày 1/11/2007, Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn, ông Lê Khắc Nam đã tổ chức đối thoại trực tiếp với số hộ còn lại khu vực Bến Thốc nhằm đạt được những thỏa thuận cần thiết mà không cần phải áp dụng hình thức cưỡng chế giải toả.

Tại đây, bằng các cứ liệu xác đáng, một lần nữa đại diện chính quyền thị xã Đồ Sơn đã chứng minh thuyết phục công trình, cơ sở mà các hộ đang kinh doanh là hoàn toàn trái với quy định của Luật Đất đai hiện hành, nơi đó cũng thuộc phạm vi điều chỉnh quy hoạch nâng cấp đô thị Đồ Sơn.

Một số vấn đề thuộc về "dư luận" không chính thức cho rằng cơ quan chính quyền áp đặt, thiếu dân chủ cũng đã được chứng minh ngay tại buổi đối thoại rằng đó là tin đồn thất thiệt. Đơn vị quân đội là Trung đoàn 50 - thuộc QK3 cũng nhân đây đề nghị UBND thị xã đòi lại đất của mình hiện đang bị 3 hộ lấn chiếm.

Về hướng giải quyết, cho dù tất cả các trường hợp nói trên thuộc diện giải tỏa vô điều kiện, nhưng để góp phần tạo chia sẻ, nếu các hộ tự giác chấp hành, thị xã cam kết sẽ tái bố trí mặt bằng kinh doanh tại Khu quy hoạch ẩm thực trong thời gian sớm nhất. Một số ít trường hợp thực sự khó khăn về chỗ ở cũng sẽ được xem xét bố trí đất tái định cư.

Do cách làm việc thấu lý đạt tình nên cuộc đối thoại đã đạt được những thỏa thuận cơ bản. Đại đa số đều nhất trí với chủ trương giải tỏa phục vụ cho việc chỉnh trang nâng cấp đô thị sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho địa phương, trong đó có phần của họ.

Mong muốn chung nhất là đề nghị chính quyền khẩn trương hoàn chỉnh việc quy hoạch khu ẩm thực để chuyển địa điểm kinh doanh. Như vậy, cho đến thời điểm này, trong số 25 hộ thuộc diện giải tỏa khu vực Bến Thốc, chỉ còn 3 hộ kinh doanh nhà nghỉ thuộc Công ty Hitaco - thuộc Bộ Quốc phòng, là có biểu hiện chống đối không chấp hành, đòi theo kiện đến cùng.

Đề nghị các cơ quan chức năng cần có giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn, vì chỉ cần 1 trường hợp chống đối thì toàn bộ phương án giải tỏa đợt 3 kể như không thành công

Lê Minh Triết