Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc (LHQ) đã chia sẻ như vậy với đại biểu các nước tham dự khoá họp lần thứ 55 của Uỷ ban Phát triển xã hội (CsocD) thuộc Hội đồng Kinh tế - Xã hội LHQ (ECOSOC) được tổ chức tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ trong 10 ngày đầu tháng 2.

Thay mặt các quốc gia ASEAN, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng đã chia sẻ thông tin về các chính sách và nỗ lực của ASEAN trong việc giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân, đồng thời nhấn mạnh mọi chiến lược giảm nghèo cần được xây dựng dựa trên nhu cầu, ưu tiên và hoàn cảnh cụ thể của từng nước và từng khu vực.

Việt Nam là một trong những nước thuộc top đầu đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo. ảnh: VTV

ASEAN kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và thực hiện các cam kết về hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện các chiến lược giảm nghèo hiệu quả.

Trong phát biểu với tư cách đại diện quốc gia, Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định Chính phủ Việt Nam hết sức chú trọng giảm nghèo toàn diện và bền vững.Việt Nam đã đạt Mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo trước thời hạn, chỉ số phát triển con người được cải thiện đáng kể và cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.

Việt Nam đang tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế, hiện đại hoá nông nghiệp và khu vực nông thôn, xây dựng và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân và tăng khả năng tiếp cận với giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, việc làm và các dịch vụ an sinh xã hội, trong đó dành ưu tiên cho các đối tượng người nghèo là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người lao động di cư...

Tại khóa họp, các nước cũng đều thống nhất cao về cách tiếp cận mang tính toàn diện, đa chiều trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược giảm nghèo, nhấn mạnh việc huy động tối đa nguồn lực của toàn xã hội cũng như điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi quốc gia.

Bên cạnh đó, các nước cũng giới thiệu những kinh nghiệm thực tiễn, những chính sách giảm nghèo đang được triển khai hiệu quả và cách tiếp cận hướng đến những nhóm đối tượng đặc thù như phụ nữ, giới trẻ, người khuyết tật, người nghèo sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn...

S.Thương