Ông Ngô Chí Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, mặc dù tỉnh đã và đang tích cực triển khai thực hiện “Đề án giảm nghèo bền vững” nhưng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn cao. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 trên địa bàn tỉnh theo phương pháp tiếp cận đa chiều, Trà Vinh còn 35.506 hộ nghèo, chiếm 13,23%. Trong đó có 19.756 hộ nghèo người dân tộc Khmer, chiếm 55,64% tổng số hộ nghèo. Có đến 20.599 hộ cận nghèo, chiếm 7,68%.T rong đó có 8.877 hộ cận nghèo người dân tộc Khmer, chiếm 43,09% tổng số hộ cận nghèo.

Những hộ này đang cần được hỗ trợ vốn đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh để vươn lên thoát nghèo. Toàn tỉnh còn 11.617 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng để có được một mái nhà vững chắc. Gần 100 trẻ em cần hỗ trợ để được mổ tim và điều trị bệnh hiểm nghèo. Nhiều xã vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc cần có sự hỗ trợ để xây dựng kết cấu hạ tầng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thực tế trên, đòi hỏi cần có sự chung tay góp sức của cộng đồng cùng với Đảng bộ tỉnh… thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với một tỉnh nghèo như Trà Vinh.

Mô hình "Hỗ trợ Công an viên thoát nghèo bền vững", được Công an huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) triển khai từ năm 2014 đã giúp cho nhiều Công an viên thoát nghèo. 

Năm 2011, tỉnh Trà Vinh tổ chức cuộc vận động “Nghĩa tình Trà Vinh” và đã nhận được sự ủng hộ lớn trong toàn xã hội khi huy động được 149,9 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh hỗ trợ xây dựng 2.075 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xây dựng 403 cầu nông thôn, 84 tuyến đường đal; hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh cho trên 1.500 hộ nghèo; hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nghèo; trao học bổng cho học sinh nghèo… góp phần vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống của người dân. Đến tháng 10-2016, Trà Vinh có 85 xã triển khai xây dựng nông thôn mới, trong đó có 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Từ nay đến tháng 5-2017, Trà Vinh tròn 25 năm tái lập tỉnh. Trà Vinh sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài các hoạt động như: triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, hội chợ thương mại gắn với hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại… Trà Vinh sẽ vận động gây Quỹ An sinh xã hội nhằm huy động các nguồn lực thực hiện tốt hơn việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với đất nước. Tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên, có cuộc sống tốt hơn. Theo kế hoạch, Quỹ An sinh xã hội phấn đấu huy động đạt từ 200 tỷ đồng trở lên trên cơ sở tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ (tri ân và công bố tổng số tiền, hiện vật của các tổ chức và cá nhân đóng góp), dự kiến diễn ra vào thời gian từ ngày 28 đến 30-4-2017.  

Văn Vĩnh