Tham dự lễ ký kết có Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Bộ trưởng Bộ Tài Chính, đại diện bộ ngành liên quan. 

Phía Hoa Kỳ có Đại biện Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Caryn McClelland; Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, Tham tán Hải quan Hoa Kỳ tại Băng Cốc- Thái Lan, US-ABC, Amcham, USAID.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành phát biểu 

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Vũ Thị Mai khẳng định, Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan được ký sẽ tạo nền tảng pháp lý cho mối quan hệ chính thức và triển khai hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa hải quan hai nước, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. 

Đại biện Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Caryn McClelland phát biểu tại lễ ký

Theo đó, Hiệp định này được xây dựng dựa trên cơ sở mẫu Hiệp định tương trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Tổ chức Hải quan Thế giới khuyến nghị các cơ quan hải quan thành viên, trong đó đưa ra các phạm vi hỗ trợ và cách thức thực hiện các yêu cầu hỗ trợ giữa cơ quan hải quan hai nước dưới dạng trao đổi thông tin nhằm ngăn chặn, phát hiện, điều tra và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ của hai cơ quan hải quan. Phạm vi hỗ trợ thực hiện phù hợp với các quy định luật pháp quốc gia của mỗi Bên và phù hợp với thẩm quyền và nguồn lực sẵn có của cơ quan hải quan mỗi Bên.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành cho biết, về mặt kinh tế xã hội, việc ký và thực hiện Hiệp định với các hoạt động hợp tác thực chất sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp hai nước và tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập giữa hai nước.

Về kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định, ngay sau khi Hiệp định được ký, cả hai Bên Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ thực hiện các thủ tục nội bộ để Hiệp định có hiệu lực. Trên cơ sở đó, các Bên sẽ trao đổi, thống nhất kế hoạch, lộ trình cũng như cách thức để triển khai các nội dung đã cam kết tại Hiệp định. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đại diện bộ, ngành của Việt Nam và phía Hoa Kỳ chứng kiến lễ ký kết

Đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất, đóng góp thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan hải quan của mỗi nước và thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước ngày càng mở rộng, bền vững.


Lưu Hiệp